browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Samarbeidspartnere

Vi retter en stor takk til våre samarbeidspartnere som gjør det mulig for oss å tilby våre medlemmer gode teater- og scenekunstopplevelser gjennom hele året. Bergen Teaterforening er en del av Teatervenner Norge, noe som gir oss en rekke fordeler og gode tilbud på billetter.

Riksteatret

Cornerteateret

Ole Bull Huset

Den Nationale Scene

Hordaland Teater

BIT-Teatergarasjen

Festspillene i Bergen

Carte Blanche

Vestlandske Teatersenter

Studentteateret Immaturus

Bergen Nasjonale Opera

Fyllingsdalen Nye Teater