Statutter Pernillestatuetten, Rampeløkten og Publikumsprisen

1.
Pernillestatuetten utdeles en gang i året til en scenekunstner i Bergen; en skuespiller, danser, instruktør, koreograf, scenograf, komponist, musiker eller dramatiker. Grunnlaget for utdelingen skal være en stor prestasjon i det foregående året. Dette kan også gjelde stor kunstnerisk innsats over lengre tid.

2.
Rampeløkten utdeles en gang i året til en person eller gruppe, gjerne amatører for aktivt teater-/ kulturelt arbeid i lokalmiljøet. Rampeløkten kan også tildeles en enkeltperson som ved sitt arbeide er med på å skape en forestilling.

3.
Styret fungerer som jury. Alle medlemmer av Bergen Teaterforening kan komme med forslag til priskandidater. Den endelige avgjørelsen fattes av styret.

4.
Omkostningene vedrørende prisene går av Bergen Teaterforenings egne midler.

5.
Endringer av statuttene skal vedtas av årsmøtet etter forslag fra styre.


PUBLIKUMSPRISEN
For 2018 ble Publikumsprisen delt ut i samarbeid med Bergens Tidende.

Den Nationale Scene, Hordaland Teater, Fyllingsdalen Teater, Ole Bull Huset, Cornerteateret/Proscen, BiT Teatergarasjen og Carte Blanche nominerer en kandidat hver til Publikumsprisen og Bergen Teaterforening og Bergens Tidende ba leserne kåre publikumsfavoritten blant Bergens sceneaktører i 2018.


Kriterier for nominering av kandidater:

– Skal være en aktør (skuespiller, musiker, kunstner e.l.) som har stått på scenen i ett av husene i løpet av 2018.

– Innsatsen skal helst ikke være av kortvarig art (type gjestespill på en eller to dager), men nok til å ha gjort inntrykk på publikum.