browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Ukens Anbefaling: Peer Gynt – God’s choice (Kompani13) Cornerteateret

Posted by on February 14, 2018

Peer Gynt – God’s Choice

Spilles på Cornerteateret: 

Fredag 16. februar kl. 19.00
Lørdag 17. februar kl. 18.00
Søndag 20. februar kl. 15.00

Se medlemsbrev for informasjon om rabatterte billetter! 

Peer Gynt  – God’s Choice er en teaterforestilling om  moderne menneskers verdier sett i lys av vår tids flyktningeproblemer. Finnes det noe som kan kalles norske verdier? Peer Gynt er både norsk kulturarv og aktuell som utgangspunkt for diskusjonen om menneskers ansvar overfor hverandre. Å være seg selv eller seg selv nok.

Med bakgrunn i Ibsens Peer Gynt ser vi på om den offentlige debatten påvirker vårt verdisyn.

Peer Gynt – God’s Choice er en musikalsk figurteaterforestilling som presenterer en rekke forskjellige virkemidler. Det vil veksle mellom dukketeater, maskespill, skyggeteater, film- og bildeinstallasjoner og sekvenser med skuespill-basert fortellerteater. Forestillingen er en slags vandreteater, der man går rundt i en stor hall med forskjellige rom og kommer til forskjellige stasjoner der de ulike scenene foregår. Stykket er interaktivt og publikum blir en del av forestilingen.

Fra 13 år

Les mer på www.kompani13.no

Comments

comments

Comments are closed.