Styret 2022-2023

Leder:
Millan Persdotter Persson
47649773

Styremedlemmer:
Ingrid Saltvik Faanes
Liv Wedvich
Steinar Thorsen
Jon Eirik Sira
Isabel Jensen Grindheim

Varamedlem:
Harald Ottesen Nødtvedt

Valgkomite:

Jeanette Magnusen Kjær
Ragnhild Gjefsen
Eli Muirhead