Om Pernillestatuetten og Rampeløkten

STATUTTER

1.
Pernillestatuetten utdeles en gang i året til en scenekunstner i Bergen; en skuespiller, danser, instruktør, koreograf, scenograf, komponist, musiker eller dramatiker. Grunnlaget for utdelingen skal være en stor prestasjon i det foregående året. Dette kan også gjelde stor kunstnerisk innsats over lengre tid.

2.
Rampeløkten utdeles en gang i året til en person eller gruppe, gjerne amatører for aktivt teater-/ kulturelt arbeid i lokalmiljøet. Rampeløkten kan også tildeles en enkeltperson som ved sitt arbeide er med på å skape en forestilling.

3.
Styret fungerer som jury. Alle medlemmer av Bergen Teaterforening kan komme med forslag til priskandidater. Den endelige avgjørelsen fattes av styret.

4.
Omkostningene vedrørende prisene går av Bergen Teaterforenings egne midler.

5.
Endringer av statuttene skal vedtas av årsmøtet etter forslag fra styre.