Ukens anbefaling: Nokon kjem til å komme

Når: 9.–12. april kl. 18.00
Hvor: Cornerteateret
Billetter: 150,- (ticketco.no)

Speilbilder Teater har 9. april kl. 18.00, premiere på Jon Fosses «Nokon kjem til å komme», på Cornerteateret i Bergen. Regien er ved Sadik Aziz Bawan, og medvirkende på scenen er: Berit Eggen Solstad, Jan Holden og Steinar Thorsen

Kurderen Sadik Aziz Bawan har i 15 år arbeidet med scenekunst for å belyse de fordommene som ligger i møtet mellom den midt-østenske kultur/religion og vestlig/norsk kultur, herunder spesielt med vekt på kvinnesyn og forholdet mellom mann og kvinne i kontaktflatene mellom ”det norske” og ”det nye norske”, altså den nye kulturen som oppstår i skjæringspunktet mellom den norske kulturen og i dette tilfelle den kulturen som i stor grad er så bestemt av religion. For å utforske dette tar han ofte utgangspunkt i en norsk klassiker og ser på gyldigheten i disse når det norske – slik de er beskrevet i disse stykkene – settes i relieff med annen moral, kultur og religion.

Med bakgrunn i dette får «Nokon kjem til å komme» en ny innfallsvinkel, der religion og kultur blir sentrale motivasjoner for kjærlighetshandlinger og mellommenneskelige forhold.

Det som er særs viktig med Sadik Aziz Bawan sine prosjekter er at han er en av de få med bakgrunn fra midt-østen som problematiserer disse temaene – som er tabubelagte i den midt-østenske kulturen (også i Norge). Dette gjør at forestillingene besøkes i stor grad av innvandrere med denne bakgrunnen og skaper en fin arena debatt både innad i disse miljøene og mellom disse miljøene og de norske.

11041964_10152688714245308_3719833517582796625_o 11054498_10152713239460308_2170381329553915301_n

Comments

comments