Ukens anbefaling: SKANDINAV

SKANDINAV
–  Teaterkompaniet Hennes Majestet

Forestillingen spilles på Østre
Torsdag 20. april kl. 19.30 (Premiere)
Søndag 23. april kl. 15.00 + 18.00
Billetter: Kjøpes HER!
Medlemmer i Bergen Teaterforening får billetter til scenekortpris.

Skandinav er teaterkompaniet Hennes Majestets tredje oppsetning.

Denne gangen tar kompaniet for seg tematikken arbeid: Hvordan arbeider du?

Skandinav er en teaterforestilling med premiere 20. April 2017 på Østre i Bergen. Forestillingen tar for seg NAV, navere, det skandinaviske levesettet, hvor vi i et ønske om å være selvstendige, kan oppleve å bli mer og mer ensomme.

Dette samtidig som det påstås at det kan synes som om at vi stadig bryr oss mindre om hverandre i et kaldere samfunn. Forestillingen undersøker dette med fokus på eksistensielle spørsmål omkring opplevelser av å være fri, fanget, ivaretatt og fremmedgjort. Hva er NAV for oss som mennesker og samfunn? Hva hadde vi vært uten det?

Om kompaniet:
Et Bergensbasert teaterkompani som ble opprettet av Helena Wik og Marie Kallevik Straume i april 2014 med intensjon om å skape en arena til å utforske og utvikle scenekunst.
Helena og Marie er født tidlig på nittitallet og dette kommer frem gjennom det sceniske uttrykket: det er rått og tar for seg egen generasjons måte å oppfatte og leve i verden på. Derfor er også Hennes Majestets valg av tema for produksjonene er dagsaktuelle. Tema i tidligere produksjoner har vært sosiale medier og den gryende oljekrisen og nå utforsker kompaniet NAV-systemet og den skandinaviske velferdsmodellen.

Comments

comments